Mezinárodní MŠ a Jesle Piccole Pesti má tradici již od roku 2010.

Naše instituce se zaměřuje především na výchovu a výuku v mezinárodním prostředí.

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme více smyslové vnímání. Výukové hodiny jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Proč se rozhodnout pro nás

Pro každého rodiče je velmi důležité vybrat tu “správnou” školku, aby mělo dítě co nejkvalitnejší a nejpříjemnější přístup. Naše školka nabízí ojedinělý mezinárodní program škola hrou, ve kterém se děti učí novým věcem a cizím jazykům nenáročnou přirozenou formou her.
Několik důvodů proč se rozhodnout pro nás:

1.Výuka českého, italského a anglického jazyka

2.Kvalitní příprava na základní školy

3.Malý počet dětí ve třídách, který umožňuje individuální přístup k dětem

4.Lekce plavání jako součást programu

5.Zdravá středozemní BIO strava

6.Organizace akcí jako karneval, garden party, školy v přírodě, výlety,

7.Mezinárodní příjemné a čisté prostředí s kvalitním týmem učitelů s pedagogickým vzděláním

8.Odpolední kroužky jako např. hra na flétnu, pohybové hry, Art Attack a další

9.Pravidelné schůzky s rodiči

Plavání 2019/2020:

 

Kurzy plavání jsou zařazeny do programu MŠ Piccole Pesti od roku 2015. Jedná se o kurzy plavání

s instruktory v příjemném prostředí teplého bazénu v hotelu Relax Inn, Novovysočanská 25 (cca 4,5 km od školky). S dětmi jezdíme naším minibusem dle rozpisu skupin.

Prezentace bazénu

Kurzy pro děti od 2,5 roku do šesti let, zajištěné profi plaveckou agenturou Amálka, probíhají vždy v bazénu hotelu Relax Inn, ve Vysočanech. Zde je bazén vhodný pro plavání malých dětí o počtu max. 6 dětí a jeho teplota vody je 32 °C. Děti budou rozdělené podle věku na skupiny po 6ti. Prostor bazénu je oddělený od prostoru pro veřejnost. Disponuje prostornými oddělenými šatnami s hracími koutky, které slouží především k aklimatizaci a relaxaci po plavání. Dále je zde prostor pro občerstvení. Prostředí bazénu je velmi příjemné a velmi čisté.

Náplň kurzu:

  • pohyb ve vodě,
  • dýchání do vody,
  • skoky a pády do vody,
  • orientace pod hladinou,
  • splývání,
  • základy plaveckých stylů,
  • sebezáchova

Kurzy probíhají 1x týdně(dle dohody i 2x) po celý školní rok a postupně zvyšují úroveň v plavání. Děti jsou rozdělené podle věku na skupinky max. po 6ti. Návštěva rodičů je možná u předposledních lekcí před koncem školního roku( vždy v květnu)

 

Cena kurzů:

- kurzy se platí po 10ti a 15ti lekcích (za neodchozené lekce se bohužel peníze nevrací)

- cena zahrnuje: dopravu tam i zpět, lekci s instruktory, strava a pitný režim, stálý pedagogický dozor, hygienické pomůcky

 

Cena: 3200 kč/10 lekcí, 4700kč/15 lekcí