Mezinárodní MŠ a Jesle Piccole Pesti má tradici již od roku 2010.

Naše instituce se zaměřuje především na výchovu a výuku v mezinárodním prostředí.

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme více smyslové vnímání. Výukové hodiny jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Proč se rozhodnout pro nás

Pro každého rodiče je velmi důležité vybrat tu “správnou” školku, aby mělo dítě co nejkvalitnejší a nejpříjemnější přístup. Naše školka nabízí ojedinělý mezinárodní program škola hrou, ve kterém se děti učí novým věcem a cizím jazykům nenáročnou přirozenou formou her.
Několik důvodů proč se rozhodnout pro nás:

1.Výuka českého, italského a anglického jazyka

2.Kvalitní příprava na základní školy

3.Malý počet dětí ve třídách, který umožňuje individuální přístup k dětem

4.Lekce plavání jako součást programu

5.Zdravá středozemní BIO strava

6.Organizace akcí jako karneval, garden party, školy v přírodě, výlety,

7.Mezinárodní příjemné a čisté prostředí s kvalitním týmem učitelů s pedagogickým vzděláním

8.Odpolední kroužky jako např. hra na flétnu, pohybové hry, Art Attack a další

9.Pravidelné schůzky s rodiči

Výukový program: Mateřinky

Tento výukový program je určen pro děti od 2,5 do 4 let.

Struktura výuky pro šk. Rok 2021/2022

Vzdělávací plán třídy mateřinek je v tomto šk. roce rozdělen do těchto okruhů:

A)Tématický program v českém jazyce:TPCZ

V každém měsíci se budeme s dětmi soustředit na určité téma spojené s přírodou, ročním obdobím, se svátky a slavnostmi, se kterými budou moci pracovat v rámci výtvarné, hudební a naučné části.

Dalšími důležitými částmi je naslouchání a schopnost opakovat slova ,pochopení významu slov a frází, zapamatování si jednotlivých písní a říkadel, hra na hudební nástroje, procvičování rytmu, tvořením slovní zásoby a komunikace v českém jazyce. Další důležitou částí je rozvoj jemné motoriky pomocí konstrukcí, skládaček, logických her apod.

B) Tématický program v angličtině/italštině. AJ/IT

V těchto hodinách se děti věnují rozvoji porozumění a konverzaci v anglickém a italském jazyce. Hodiny obsahují výtvarné, hudební části a naučné části. Při hodinách se pracuje především s asociacemi, flashcards, audio nahrávkami atd.

- nedílnou součástí ranního a dopoledního programu jsou školní akce uvedené v tomto dokumentu.

 

Týdenní rozvrh

Zde ke stažení

 

Odpolední aktivity: Mateřinky

Tyto aktivity jsou důležitou součástí výukového programu a slouží především k rozvoji zvědavosti a zájmu o volnočasové aktivity.

 Odpolední aktivity: OA

- Tyto aktivity jsou důležitou součástí výukového programu a slouží především k rozvoji zvědavosti a k rozvoji zájmu o volnočasové zájmové aktivity.

Tento rok budou zařazeny tyto odpolední kroužky:

pohybový: rytmus v tanci, správné držení těla,strečink POA

hudební: rozvoj rytmu, hudební sluch HOA

výtvarný: malování, kreslení,modelování, výtvarné techniky VOA

Odpolední aktivity začínají zpravidla první týden v říjnu 2019

Veškeré odpolední aktivity jsou zahrnuté v ceně celodenního školného pro děti,v případě půldenní docházky je nutné jednotlivé kroužky doplatit.