Výukový program mateřinky

 

Tento výukový program je určen pro děti od 2,5 do 4 let.

Struktura výuky pro šk. Rok 2019/2020

Vzdělávací plán třídy mateřinek je v tomto šk. roce rozdělen do těchto okruhů:

A)Tématický program v českém jazyce:TPCZ

V každém měsíci se budeme s dětmi soustředit na určité téma spojené s přírodou, ročním obdobím, se svátky a slavnostmi, se kterými budou moci pracovat v rámci výtvarné, hudební a naučné části.

Dalšími důležitými částmi je naslouchání a schopnost opakovat slova ,pochopení významu slov a frází, zapamatování si jednotlivých písní a říkadel, hra na hudební nástroje, procvičování rytmu, tvořením slovní zásoby a komunikace v českém jazyce. Další důležitou částí je rozvoj jemné motoriky pomocí konstrukcí, skládaček, logických her apod.

B) Tématický program v angličtině/italštině. AJ/IT

V těchto hodinách se děti věnují rozvoji porozumění a konverzaci v anglickém a italském jazyce. Hodiny obsahují výtvarné, hudební části a naučné části. Při hodinách se pracuje především s asociacemi, flashcards, audio nahrávkami atd.

- nedílnou součástí ranního a dopoledního programu jsou školní akce uvedené v tomto dokumentu.

 

Týdenní rozvrh

Zde ke stažení

 

Odpolední aktivity mateřinky

Tyto aktivity jsou důležitou součástí výukového programu a slouží především k rozvoji zvědavosti a zájmu o volnočasové aktivity.

 Odpolední aktivity: OA

- Tyto aktivity jsou důležitou součástí výukového programu a slouží především k rozvoji zvědavosti a k rozvoji zájmu o volnočasové zájmové aktivity.

Tento rok budou zařazeny tyto odpolední kroužky:

pohybový: rytmus v tanci, správné držení těla,strečink POA

hudební: rozvoj rytmu, hudební sluch HOA

výtvarný: malování, kreslení,modelování, výtvarné techniky VOA

Odpolední aktivity začínají zpravidla první týden v říjnu 2019

Veškeré odpolední aktivity jsou zahrnuté v ceně celodenního školného pro děti,v případě půldenní docházky je nutné jednotlivé kroužky doplatit.