Výukový program předškoláci

 

Tento výukový program je určen pro děti od 4 do 6 let.

 

Struktura výuky pro školní rok 2019/2020

Vzdělávací plán třídy předškoláků je rozdělen do několika okruhů:

Ranní a dopolední program:

A)Předškolní příprava - PP

V rámci které děti dosahují takové úrovně, která jim umožní připravenost na základní vzdělání v rámci povinné školní docházky. Děti pracují s pracovními listy, se kterými procvičují správný úchop tužky, uvolněné zápěstí, základy čtení, psaní a počítání. Nedílnou součástí je také poslech čtených či vyprávěných pohádek, logopedická cvičení.

B)Tématický program v českém jazyce:TPCZ

V každém trimestru se budeme zabývat specifickými tématy rozšiřující základní kulturní, výchovné,dovednostní a vědní znalosti

C) Výuka anglického a italského jazyka IT/AJ

V tomto programu budou mít děti možnost projevovat se pouze v cizím jazyce a prohlubovat tím slovní zásobu a procvičovat svůj mozek. Jednotlivé hodiny jsou rozděleny do tématických celků a podporují tím slovní zásobu a schopnost se projevovat.

D) Projekty:PR

V rámci měsíčních projektů budeme s dětmi objevovat svět vědy, dějin, kultury a přírody.

E) Školní akce nad rámec výukového programu

Součástí dopoledního výukového programu jsou lekce plavání. Nedílnou součástí ranního a dopoledního programu jsou různé školní akce uvedené v tomto dokumentu.

odpolední program:

tento program pozvolně naqvazuje na ranní program a to v odlehčené formě.

Tento rok je do odpoledního programu předškoláků zařazena také hudební výuka s naukou na zobcovou flétnu, pohybové hry a lekce ciziho jazyka.

Veškeré odpolední aktivity začínají zpravidla první týden v říjnu 2019.

 

Týdenní rozvrh

Zde ke stažení

 

Vzdělávací aktivity předškoláci

Tyto aktivity jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu. Mezi tyto aktivity patří např. pravidelné vzdělávací programy Státní opery Praha,

Městské knihovny Praha, divadelní představení, návštevy pražských muzeí, organizace školky v přírodě a další.