Mezinárodní MŠ a Jesle Piccole Pesti má tradici již od roku 2010.

Naše instituce se zaměřuje především na výchovu a výuku v mezinárodním prostředí.

Při výuce využíváme metody prožitkového učení hrou a dalších aktivit, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte a podporují dětskou zvídavost. Nepoužíváme klasickou výuku se slovy jako prvky, ale zapojujeme pohádky, říkanky, hádanky, které děti rády napodobují a osvojují si tak nepřímo nové hlásky a zvuky. Využíváme více smyslové vnímání. Výukové hodiny jsou zpestřeny řadou smyslových a psychomotorických her, pohybových a hudebních aktivit.

K dětem uplatňujeme individuální přístup a pozitivně je motivujeme k tomu, aby ji pociťovaly jako přirozenou, potřebnou a zábavnou.

Proč se rozhodnout pro nás

Pro každého rodiče je velmi důležité vybrat tu “správnou” školku, aby mělo dítě co nejkvalitnejší a nejpříjemnější přístup. Naše školka nabízí ojedinělý mezinárodní program škola hrou, ve kterém se děti učí novým věcem a cizím jazykům nenáročnou přirozenou formou her.
Několik důvodů proč se rozhodnout pro nás:

1.Výuka českého, italského a anglického jazyka

2.Kvalitní příprava na základní školy

3.Malý počet dětí ve třídách, který umožňuje individuální přístup k dětem

4.Lekce plavání jako součást programu

5.Zdravá středozemní BIO strava

6.Organizace akcí jako karneval, garden party, školy v přírodě, výlety,

7.Mezinárodní příjemné a čisté prostředí s kvalitním týmem učitelů s pedagogickým vzděláním

8.Odpolední kroužky jako např. hra na flétnu, pohybové hry, Art Attack a další

9.Pravidelné schůzky s rodiči

Výukový program předškoláci

 

Tento výukový program je určen pro děti od 4 do 6 let.

 

Struktura výuky pro školní rok 2021/2022

Vzdělávací plán třídy předškoláků je rozdělen do několika okruhů:

Ranní a dopolední a odpolední program:

A)Předškolní příprava - PP

V rámci které děti dosahují takové úrovně, která jim umožní připravenost na základní vzdělání v rámci povinné školní docházky. Děti pracují s pracovními listy, se kterými procvičují správný úchop tužky, uvolněné zápěstí, základy čtení, psaní a počítání. Nedílnou součástí je také poslech čtených či vyprávěných pohádek, logopedická cvičení.

B)Tématický program v českém jazyce:TPCZ

V každém trimestru se budeme zabývat specifickými tématy rozšiřující základní kulturní, výchovné,dovednostní a vědní znalosti

C) Výuka anglického a italského jazyka IT/AJ

V tomto programu budou mít děti možnost projevovat se pouze v cizím jazyce a prohlubovat tím slovní zásobu a procvičovat svůj mozek. Jednotlivé hodiny jsou rozděleny do tématických celků a podporují tím slovní zásobu a schopnost se projevovat.

D) Projekty:PR

V rámci měsíčních projektů budeme s dětmi objevovat svět vědy, dějin, kultury a přírody.

E) Školní akce nad rámec výukového programu

Součástí dopoledního výukového programu jsou lekce plavání. Nedílnou součástí ranního a dopoledního programu jsou různé školní akce uvedené v tomto dokumentu.

Odpolední program:

tento program pozvolně naqvazuje na ranní program a to v odlehčené formě.

Tento rok je do odpoledního programu předškoláků zařazena také hudební výuka s naukou na zobcovou flétnu, pohybové hry a lekce ciziho jazyka.

Veškeré odpolední aktivity začínají zpravidla první týden v říjnu 2021.

 

Týdenní rozvrh

Zde ke stažení

 

Vzdělávací aktivity předškoláci

Tyto aktivity jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu. Mezi tyto aktivity patří např. pravidelné vzdělávací programy Státní opery Praha,

Městské knihovny Praha, divadelní představení, návštevy pražských muzeí, organizace školky v přírodě a další.