03. duben 2023

Zápis pro nový školní rok 2023/2024

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA  PICCOLE PESTI

PRVNÍ ČESKO-ITALSKÁ MŠ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

Vážení rodiče,

ráda bych Vás tímto informovala o zahájení zápisu do MŠ a jeslí Piccole Pesti pro školní rok 2023/2024, který bude probíhat od 3.4.2023 do 30.4.2023. Prosím o komunikaci Vašeho rozhodnutí nejpozději do 30.4.2023. Kapacita dětí je v jednotlivých třídách omezena.

 

V příštím roce opět nabízíme 4 třídy věkově rozdělené.

Přípravná třída (pro děti s odkladem šk. docházky, s nástupem do ZŠ v září 2024 s podmínkou dovršení 6ti let věku do konce roku 2023) max. kapacita třídy 10, 1 třídní učitel + lektoři jazyka  

Tato třída bude zřízená především pro děti a jejich rodiče, kteří z několika důvodů stále upřednostňují rodinné a klidnější prostředí. Tato třída bude mít vlastní zázemí a vlastní učební program, který bude rozdělen do ranního (didaktika) a odpoledního bloku(volnočasové aktivity). Program bude odpovídat normám pro výukový program k práci s dětmi přípravných tříd. Český jazyk bude převažovat, následovat budou odborné předměty v italském jazyce a poté lekce anglického jazyka s rodilým mluvčím. Podrobnosti o chodu a harmonogram výuky bude sdělen před začátkem šk. roku.

 

2) Předškoláci (4 - 6 let) max. kapacita třídy 12, 1 pedagog  

S velkými a s předškoláky se v příštím roce zaměříme na jejich přípravu do základních škol. 

Program bude odpovídat normám pro výukový program k práci s předškolními dětmi. Český/Anglický/ Italský jazyk bude tímto také posunut o stupeň výše a tím budou i navýšeny hodiny výuky. Budeme se zabývat tvořením slovní zásoby a komunikací v daném jazyce, intenzivní prací s pracovními listy, zkoumáním nových výtvarných technik, nácviku nových písní a básní, zkoumáním přírody a každodenního života, výlety, počítáním, seznamováním se s abecedou a celkovou průpravou pro nástup do školy. Nedílnou součástí programu jsou také různé mimoškolní akce, výukové programy,plavání, které budou zveřejněny v polovině měsíce září 2023.

 

3) Střední (3 - 4) max. kapacita třídy 12, 1 pedagog + 1 asistent  

Náplň programu: 

naslouchání a schopnost plnohodnotné komunikace ,pochopení významu slov a frází, 

zapamatování si jednotlivých písní a říkadel, hra na hudební nástroje, procvičování rytmu, tvořením slovní zásoby a komunikace v českém a anglickém/italském jazyce, práce s pracovními listy 

k rozvoji grafologických schopností, zkoumání nových výtvarných technik. Spolupráce ve skupině. 

Lekce plavání, hudební, pohybové a výtvarné dopolední a odpolední aktivity.

 

4) Jesličky (2 - 3 roky) max. kapacita třídy 10, 2 chůvy 

Náplň programu: 

Zapojit se se zájmem do navrhovaných činností, učit se navázat pozitivní vztahy s vrstevníky a s učitelkami, schopnost rozpoznat a pojmenovat předměty, barvy a tvary, hudební a výtvarná nauka,

rozvoj jazykových a pohybových schopností, jemné a hrubé motoriky.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně programu, dětí či jiných záležitostí, mě prosím neváhejte 

kotaktovat na tel: +420 731 03 40 50. 

Rádi bychom vám připomněli, že výběr docházky je uzpůsoben dle věku dítěte a to především z důvodu typologie výuky a upevnění vztahů mezi dětmi a učiteli a tím i k lepšímu výkonu celkové  celkové práce.

 

  Zpět na přehled novinek