Jesle (2 - 3 roky)

  • maximální kapacita třídy 8, 2 chůvy
  • Náplň a cíle jesličkové třídy: zapojit se se zájmem do navrhovaných činností, učit se navázat pozitivní vztahy s vrstevníky a s učitelkami, schopnost rozpoznat a pojmenovat předměty, barvy a tvary, hudební a výtvarná nauka, Rozvoj jazykových a pohybových schopností, Jemná a hrubá motorika
  • česko-italský program