Předškoláci (4 - 5 let)

 • maximální kapacita třídy 12, 1 učitel + lektoři cizího jazyka
 • Tématický program v českém jazyce
  V každém trimestru se budeme zabývat specifickými tématy rozšiřující základní kulturní, výchovné, vědní a dovednostní znalosti
 • Výuka anglického a italského jazyka
  V tomto programu budou mít děti možnost intenzivní komunikace v cizím jazyce. Jednotlivé hodiny jsou rozdělené do tématických celků a podporují tím slovní zásobu a schopnost se projevovat.
 • Předškolní příprava
  Děti pracují s pracovními listy, se kterými procvičují správný úchop tužky, uvolněné zápěstí, základy pro psaní a počítání. Nedílnou součástí je také poslech čtených či vyprávěných pohádek

 

Další akce v rámci výukového programu

 • divadelní představení ve školce
 • návštěvy kulturních akcí
 • pravidelné návštěvy knihovny
 • školky v přírodě
 • vánoční a závěrečná besídka
 • organizace halloweenských a karnevalovských slavností