Mateřinky (3 - 4 roky)

 • maximální kapacita třídy 12, 1 český pedagog + 1 cizojazyčný pedagog
 • Tématický program v českém jazyce
  V každém měsíci se budeme s dětmi soustředit na určité téma spojené s přírodou, ročním obdobím, se svátky a slavnostmi, se kterými budou moci pracovat v rámci výtvarné, hudební a naučné části. Rozvoj jemné motoriky pomocí konstrukcí, skládaček, logických her apod.
 • Tématický program v angličtině / italštině
  V těchto hodinách se děti věnují rozvoji porozumění a konverzaci v anglickém a italském jazyce. Hodiny obsahují výtvarné, hudební části a naučné části. Při hodinách se pracuje především s asociacemi, flashcards, audio nahrávkami atd.

 

Další akce v rámci výukového programu

 • divadelní představení ve školce
 • návštěvy kulturních akcí
 • pravidelné návštěvy knihovny
 • školky v přírodě
 • vánoční a závěrečná besídka
 • organizace halloweenských a karnevalovských slavností