Přípravná třída 5 - 7 let

 • pro děti s odkladem šk. docházky, s nástupem do ZŠ v září 2023 s podmínkou dovršení 6ti let věku do konce roku 2022
 • maximální kapacita třídy 10, 1 třídní učitel + lektoři jazyka
 • vlastní oddělené zázemí a vlastní učební program rozdělen do ranního (výukové předměty) a odpoledního bloku (volnočasové aktivity)
 • výukový program na bázi projektů a prožitkového učení
 • intenzivní výuka v českém jazyce, školní příprava
 • tématické okruhy některých  předmětů v italském a anglickém jazyce
 • výuka anglického a italského jazyka s rodilým mluvčím
 • podrobná struktura programu bude sdělena na schůzce s rodiči

 

Další akce v rámci výukového programu

 • divadelní představení
 • návštěvy kulturních akcí
 • pravidelné návštěvy knihovny
 • školky v přírodě
 • vánoční a závěrečná besídka
 • organizace halloweenských a karnevalovských slavností