Logopedie

MŠ a jesle Piccole Pesti nabízí již čtvrtým rokem služby školního logopeda a také služby v poradenství rané péče a školní zralosti.


Školní logoped je externí pracovník, specialista v oblasti logopedie, který úzce a pravidelně spolupracuje s dětmi a jejich rodiči, kteří navštěvují naši školku. Intenzita logopedických sezení je individuální a plánuje se na základě výsledků tzv. vstupního screeningu a na základě domluvy se školním logopedem.

Každé logopedické sezení probíhá v místnosti, která je tomu přizpůsobená a kde je k dispozici veškerý logopedický materiál.
Každé sezení probíhá individuálně, bez přítomnosti rodiče, v ranních nebo odpoledních hodinách a trvá 30, 45 nebo 60 minut, dle potřeb dítěte a za předem daných podmínek.  Po skončení sezení se dítě opět vrací ke školnímu programu. Školní logoped periodicky informuje rodiče o průběhu sezení a dle potřeby vyzývá rodiče, aby se sezení účastnili.


Veškeré tyto služby jsou dodatečně zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

V rámci práce se školním logopedem doporučujeme také periodické návštěvy klinického logopeda, který s naší školkou také spolupracuje. Tato služba je hrazena státní zdravotní pojišťovnou.

Logopedická sezení jsou naplánována vždy na 1 měsíc dopředu a v případě absence z důvodu nemoci, je možné sezení nahradit, a to nejpozději do 7 dnů od návratu do školky.

Platby všech sezení probíhají zakoupením 10 sezení a následně dokoupením vždy po jejich vyčerpání, a to dle potřeby.


Klinický logoped: Mgr. Markéta Symonová, ambulance v ulici Jeseniova, Praha 3

Školní logoped: Mgr. et Bc. Anna Dlouhá

Jmenuji se Anna Dlouhá a jsem logopedka. Doposud jsem v menším či větším rozsahu pracovala s nevidomými, neslyšícími, s dětmi s poruchami řeči, s chronicky nemocnými, s jedinci s tělesným i mentálním postižením, s dětmi s PAS, se studenty s OMJ, se žáky ze sociálně vyloučených lokalit…V Piccole Pesti půspbím již druhým rokem.

Na práci s dětmi mě nejvíce baví zjišťování jejich osobního maxima, ke kterému se je snažím doprovodit/dovést. ????
Profesně se nejvíce zaměřuji na totální komunikaci, deficity v oblasti komunikace a na jejich odstraňování.

 

 

Aktuální ceník služeb platný od 1.9.2023

 

Název Cena
Vstupní screening + vstupní sezení se zakonným zástupcem 950,- Kč
Logopedické sezení 30 min 650,- Kč
Logopedické sezení 45 min 900,- Kč
Logopedické sezení 60 min 1300,- Kč
Poradenství rané péče 60 min 950,- Kč
Test školní zralosti 1250,- Kč